STICHTING VITAAL DORP

De stichting Vitaal Dorp is geïnitieerd door inwoners van Everdingen die elkaar hebben gevonden op basis van een zelfde doel, namelijk het realiseren van een winkel, annex ontmoetingspunt in Everdingen. Samengebracht door de gemeente Vianen hebben deze mensen de krachten gebundeld en hun plannen geconcretiseerd. Op 18 oktober 2013 is de Stichting Vitaal Dorp opgericht.
De Stichting Vitaal Dorp heeft zichzelf ten doel gesteld de vitaliteit van het dorp te vergroten en de vitaliteit van haar inwoners te versterken. Zij tracht haar doel te bereiken door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en activiteiten, zoals een levensmiddelenwinkel, een zorgpunt, een koffiecorner met een boekspot, een dorpskrant en een landgoed waar we zelf groente kunnen verbouwen.
De stichting wenst haar activiteiten vorm te geven op een maatschappelijk verantwoorde wijze, waarbij de focus gericht wordt op het benutten van kansen voor een beter milieu en op meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

De stichting streeft er naar haar activiteiten zoveel mogelijk te realiseren met behulp van vrijwilligers uit het dorp enerzijds en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deelnemers aan reïntegratieprojecten anderzijds.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Voor de laatste ontwikkelingen in ons Vitale Dorp kunt u onze facebookpagina bekijken.

Hier kunt u onze jaarverslagen downloaden:

BESTUUR

Het bestuur geeft – in nauw overleg met alle betrokkenen – richting aan het geheel van de activiteiten. Het bestuur ontvangt geen enkele vorm van vergoeding.

Graag willen we het bestuur uitbreiden, zodat ieder aandachtsgebied voldoende aandacht krijgt. Belangstelling? Stuur dan een email naar info@vitaal-dorp.nl.

VOORZITTER:

MARCEL VAN BUREN

SECRETARIS:

PETER COENEN

PENNINGMEESTER:

FIEKE DE HOOP

AANSPREEKPUNT VOOR:

WINKEL & ZO…..
LANDGOED EVERSTEIN
WONINGBOUW
CONTACTEN DERDEN

AANSPREEKPUNT VOOR:

WONINGBOUW
ICT & WEBSITE

AANSPREEKPUNT VOOR:

FINANCIEN
ADMINISTRATIE
PERSONEEL & CONTRACTEN
MEEWERKERS-CONTRACTEN
VERZEKERINGEN

ALGEMEEN BESTUURSLID:

MARION VAN ECK

ALGEMEEN BESTUURSLID:

ANOESJKA DE BRUIJNE

ALGEMEEN BESTUURSLID:

DIETER VAN LIER

BESTUURSLID:

VACATURE

AANSPREEKPUNT VOOR:

VRIJWILLIGERSZAKEN
SAMEN OUDER
BOEKSPOT

AANSPREEKPUNT VOOR:

EVENEMENTEN/PR
EVERDINGSE COURANT

AANSPREEKPUNT VOOR:

DEELAUTO’S

DAGELIJKSE LEIDING

De dagelijkse leiding van de verschillende activiteiten rondom de dagbesteding is in handen van de coördinerende begeleider van Werk aan de Winkel: Lizette de Ridder vd Maas. Als u informatie wilt over de mogelijkheden betreffende dagbesteding, over vacatures of meewerkers, dan kunt u haar daarover benaderen.  Zij wordt hierin geassisteerd door Kirsten van Dijk, die als coördinerend begeleider de leiding van de organisatie is komen versterken.

Peter ten Have coördineert het werk op het Landgoed. Voor vragen over de gewassen, rondleidingen, oogsttijden of vrijwilligerswerk kunt u hem benaderen. , Peter wordt bijgestaan door Geoffrey de With.

Al onze begeleiders werken zowel op het Landgoed als in de winkel. U kunt hen dagelijks bereiken als u bijvoorbeeld iets wilt bestellen of iets wilt weten over assortiment of openingstijden.

Miranda van der Zeijden coördineert het werk in Winkel&Zo… Heeft u vragen over producten, bestellingen of thuisbezorgen kunt u haar benaderen. 

Mariejanne Degenkamp is de coördinator van Met@Voor (voorheen bekend als Samen Ouder). Voor vragen over activiteiten kunt u contact met haar opnemen.

DAGBESTEDING WERK AAN DE WINKEL:

LIZETTE DE RIDDER VD MAAS

LANDGOED EVERSTEIN:

PETER TEN HAVE

WINKEL&ZO…:

TEAM

DAGBESTEDING:

KIRSTEN VAN DIJK

WINKEL&ZO…:

MIRANDA VAN DER ZEIJDEN

MET@VOOR:

MARIEJANNE DEGENKAMP

FONDSEN

Stichting Vitaal Dorp is in de opbouw en gedurende de afgelopen jaren, al dan niet financieel, ondersteund door verschillende (landelijke) fondsen.

Naast de grote fondsen zijn we ondersteund door de RK kerk, stichting Bladt charity, Faay wanden uit Vianen, Stichting Spaarbank Vianen. Verder zijn er een aantal bedrijven in de gemeente Vianen die ons te hulp zijn geschoten met de verbouwing van de winkel en dorpsbewoners in de vorm van obligaties. De gemeente Vianen heeft ons vanaf het begin gesteund en hulp geboden waar we dat nodig hadden.

VSB-vitaal-dorp-everdingen
Stichting Doen - vitaal-dorp-everdingen
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij s vitaal-dorp-everdingen
Rabobank Coöperatiefonds - vitaal-dorp-everdingen
KF Hein Fonds vitaal-dorp-everdingen