MET@VOOR

Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we in Everdingen op een prettige manier oud kunnen worden?

Met deze vraag zijn we de afgelopen jaren volop bezig geweest, eerst onder de naam ‘Samen Ouder’, maar sinds april 2021 onder de nieuwe naam ‘Met@Voor’. Veel informatie hebben we gekregen van inwoners uit Everdingen en omliggende dorpen. Met alle antwoorden,  vragen en behoeftes zijn we aan de slag gegaan. Uiteraard hebben we dit in overleg met u als deelnemer en vrijwilligers gedaan.

Deze samenwerking heeft geleid tot verschillende activiteiten die aansluiten bij de vraag en behoeftes. Deze activiteiten kunnen uiteraard worden aangepast op het moment dat deze behoeftes en vragen in de toekomst veranderen.

Mochten er vragen, ideeën of opmerkingen zijn dan horen wij deze graag.
Mariejanne Degenkamp (ouderencoach)
Tel: 06 28959746
Email: metavoor@vitaal-dorp.nl

  • Samen ouder in Everdingen
  • Samen ouder in Everdingen

SAMEN OUDER IN BEELD

Dankzij het Oranje Fonds hebben wij al veel kunnen bereiken om op een fijne manier oud te mogen worden in Everdingen. Afgelopen jaren zijn we financieel en met kennis ondersteund waar we ze erg dankbaar voor zijn.
Naast deze hulp is er door het Oranje Fonds en prachtige documentaire gemaakt waar wij onderdeel van hebben mogen uitmaken. Klik op het filmpje en zie hoeveel moois er is ontstaan in de afgelopen jaren.

Haken is een van de vele activiteiten in Vitaal Dorp Everdingen

BESTAANDE ACTIVITEITEN

Ouderen yoga1x per week maandagochtend
Samen koken2e en 3e maandag van de maand 16.00 – 20.00
Aanschuiftafel1e maandag van de maand 17.30
Koffie- en spelochtend met lunch2x per week woensdag en vrijdag 10.00 – 13.00
Haakclub1x per week woensdag 14.00 – 15.30
Bingo1ste woensdagavond van de maand
Open eettafel1x per maand op donderdagmiddag
Jeu de boulesvrij toegankelijk
Seniorensoos1x per maand
Seniorenavond1x per jaar
Muziekvereniging DES1x per week
Koor (katholieke kerk)1x per week
Wandellust (wandelen)1x per 2 weken

Wilt u meer informatie over bovenstaande activiteiten? Of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Mariejanne: 06 – 28 95 97 46, of stuur een email naar metavoor@vitaal-dorp.nl.