FAQ items aan het laden...

ENERGIECOÖPERATIE HUIBERTSTROOM

Na anderhalf jaar werden de plannen van het initiatief Energiedorp Everdingen zo serieus, dat ze doorgegaan zijn als zelfstandige energiecoöperatie Huibertstroom. Verdere ontwikkelingen zijn te volgen via de website: www.huibertstroom.nl

UNIVERSITEIT UTRECHT PROJECT

De studenten van de UU hebben het onderzoek in Everdingen afgerond en er een rapport over geschreven. Het volledige rapport plus een Nederlandse samenvatting kunt u hieronder vinden.

Wilt u meer weten over ons onderzoek? Wij zijn te bereiken voor al uw vragen via
p.e.brussel@students.uu.nl.
Voor vragen aan Energiedorp Everdingen kunt u terecht bij Leo Dorresteijn of Peter ten Have via energiedorp@vitaal-dorp.nl.

ENERGIE PROJECT

Stichting Vitaal Dorp is een nieuw project gestart: Energiedorp Everdingen.

Je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan en geen nieuws meer horen of het gaat over klimaat en energie. Hoe hard we daar aan moeten werken en hoeveel ons dat wel niet gaat kosten. Er komen allerlei “maatregelen” op ons af, waar we waarschijnlijk weinig over hebben te zeggen. Dat willen we vóór zijn en dus gaan we zelf aan de slag. Maatwerk leveren voor ons eigen dorp en voor onze eigen inwoners – voor onszelf dus.

Doel van het project is om heel Everdingen om te schakelen naar duurzame energie, zowel voor de verwarming van onze huizen als voor ons elektriciteitsgebruik.

Op woensdag 22 januari heeft Sofie ten Have een presentatie gehouden over haar onderzoek naar de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in Everdingen. Kon u hier niet bij zijn of wilt u de presentatie nog een keer bekijken dan kan dat hier:

ENERGIE

Energie kopen we in twee vormen: ​gas​ en elektriciteit​.

Gas​ zal de komende jaren steeds duurder worden: De gaskraan in Groningen gaat steeds verder dicht, dus zullen we als Nederland duurder gas moeten importeren. Tevens zal de klimaatbelasting op gas steeds hoger worden vanwege de klimaatdoelstellingen en om iedereen te stimuleren om “van het gas af te gaan”.

Met het project gaan we op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen, bijvoorbeeld aardwarmte, warmtewinning uit rivierwater, lucht of grondwater, warmte uit verbranding van lokaal hout, etc. Bij centrale warmteopwekking is een warmtenet nodig om de warmte naar de huizen te brengen. Grote steden hebben in sommige woonwijken al een warmtenet voor de stadsverwarming, in Everdingen moet dat dan aangelegd worden. Naast centrale warmteopwekking zullen we ook kijken naar alternatieven per huis om te voorzien in de eigen warmtebehoefte, bijvoorbeeld met een warmtepomp of energie uit de grond.

Elektriciteit zal de komende jaren ook duurder worden. Wel is de verwachting dat duurzame elektriciteit (zonnepanelen en windmolens) goedkoper wordt ten opzichte van elektriciteit uit gas-/kolen-/kerncentrales.

Wij willen (de mogelijkheden onderzoeken van) ​ zelf ​ elektriciteit opwekken in plaats van inkopen. Voor Everdingen kan het interessant zijn om zelf elektriciteit op te wekken in eigen beheer. Voorbeelden hiervan zijn een Zonneweide (weiland vol met zonnepanelen) of een windmolen. Maar we zullen ook kijken naar de mogelijkheden om alle daken van Everdingen van zonnepanelen te voorzien en die samen te delen.

KOSTEN EN INVESTERINGEN

Elk huishouden betaalt nu voor gas en elektriciteit. Dat zal in de toekomst niet anders worden, behalve dat je dan betaalt voor de hoeveelheid afgenomen energie uit een warmtenet of voorlokaal opgewekte elektriciteit. Investeerders zullen interesse hebben om mee te doen omdat het risico laag is, met een bekend rendement en een lange looptijd. Zelf investeren in je eigen huis in isolatie, zonnepanelen en dergelijke is nu al interessant en ook in de toekomst kun je op die manier een lagere energierekening hebben.

Gemeente Vijfheerenlanden is positief

Hoe onze plannen er ook uit gaan zien, we zullen niet zonder de gemeente kunnen. We zijn dan ook erg blij dat de wethouders Maks van Middelkoop (voor Everdingen) en Christa Hendriksen (voor Energietransitie) enthousiast op onze plannen hebben gereageerd. Zij hebben aangegeven ons initiatief zowel met kennis als financieel te willen ondersteunen.