WIJ ZIJN VITAAL DORP

Vitaal Dorp is een stichting in het dorp Everdingen, opgericht in 2013, die zich ten doel heeft gesteld de vitaliteit in het dorp te vergroten.

We zijn actief in de buurtwinkel Winkel & Zo, op Landgoed Everstein en in Werk aan de Winkel (dagbesteding). Daarnaast kennen we ook een aantal projecten: Samen ouder, Energiedorp en Deelauto’s. Ook brengen we tweewekelijks een eigen krant uit: de Everdingse Courant.

Al deze activiteiten worden gerund door een bestuur, heel veel vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en professionele begeleiders.

Door de creativiteit, het doorzettingsvermogen en de inventiviteit van al deze betrokkenen is Everdingen inmiddels een eind op weg naar een vitaal dorp waar men op een prettige manier oud kan worden!

Vitaal Dorp is al langere tijd in gesprek met de gemeente Vijfheerenlanden over woningbouw. In de Everdingse Courant hebben we daar al verschillende keren aandacht aan besteed. Wanneer we als dorp, ook in de toekomst, ‘vitaal’ willen blijven, is het noodzakelijk dat er ruimte gemaakt wordt voor een beperkte maar gezonde groei van het aantal woningen. Zo kunnen voorzieningen als het dorpshuis, de school, de sportverenigingen, de muziekvereniging en de winkel die de ruggengraat van ons dorp vormen, op een gezonde manier voortbestaan.

Hiervoor willen wij u vragen om deze enquête in te vullen.
Vul in!

WERK AAN DE WINKEL

WINKEL & ZO…

LANDGOED EVERSTEIN

SAMEN OUDER